Belka
Niedziela, 9 Grudnia 2018   imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s inwestycji

Data publikacji: 2012-04-15, Data modyfikacji: 2012-04-15
A A AWydrukDrukuj  
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s inwestycji

Nisko, dnia 12 kwietnia 2012 r.


OK.2121.6.2012

Urząd Gminy i Miasta w Nisku
37 – 400 Nisko, Plac Wolności 14
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
d/s inwestycji
w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku
1 etat

1. Wymagania niezbędne:
1/ Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
2/Wykształcenie wyższe-techniczne, kierunek: budownictwo lub elektrotechnika
3/ 3-letni staż pracy,
4/ Nieposzlakowana opinia,
5/ Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6/ Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7/ Znajomość przepisów ustawy: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o drogach publicznych

2. Wymagania dodatkowe:
1/ Komunikatywność,
2/ Odporność na stres,
3/ Kultura osobista,
4/ Prawo jazdy kat.B


3. Zadania wykonywane na stanowisku:
1/ Dostarczanie do biur projektowych i osób fizycznych materiałów do projektowania .
2/ Przygotowanie materiałów do przeprowadzania przetargów na prace projektowe na wykonawstwo.
3/ Przygotowywanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę oraz pozwoleń wodno-prawnych.
4/ Przekazywanie dokumentacji technicznej wykonawcom.
5/ Zlecenie opracowań geologiczno-inżynierskich.
6/ Sprawdzanie kompletności dokumentacji technicznej.
7/ Prowadzenie ewidencji kosztów poniesionych na poszczególne inwestycje.
8/ Sporządzanie protokołów z przekazywania terenu robót.
9/ Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe lub konieczne.
10/ Sporządzanie protokołów z przekazywania środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowania inwestycji.
11/ Współpraca z inspektorami nadzoru.
12/ Monitorowanie postępu robót na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych.
13/ Obowiązki w zakresie energetyki wynikające z eksploatacji , rozbudowy oświetlenia i urządzeń energetycznych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1/ Stanowisko pracy znajduje się w budynku Urządu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14.
2/ Stanowisko znajduje się na parterze.
3/ Pomieszczenie z dostępem do sanitariatów na parterze.
4/ Lista obecności podpisywana na piętrze, książka wyjść służbowych znajduje się na piętrze /brak windy/.
5/ Praca ciągła przy monitorach ekranowych LCD min.19", m.in z użyciem skanerów, kserokopiarek, laminatorów termicznych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1/ List motywacyjny podpisany przez kandydata,
2/ Życiorys zawodowy (CV) podpisany przez kandydata,
3/ Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4/ Kserokopie świadectw pracy,
5/ Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, podpisany przez kandydata,
6/ Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7/Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w przepisach o służbie cywilnej (nie dotyczy obywateli polskich),
8/ Oświadczenie osoby, o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed podpisaniem umowy wymagana informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego),
9/ Oświadczenie z podpisaną klauzulę o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”,
10/ Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna.

7. Dokumenty dodatkowe:
1/ Kserokopia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych,


8. W ogłoszonym naborze mają zastosowanie przepisy art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta przy Placu Wolności 14, 37 – 400 Nisko w terminie do dnia 27 kwietnia 2012r., w zamkniętej kopercie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kopertę należy opisać „Nabór na wolne stanowisko d/s inwestycji”

10. Informacje dodatkowe:
1/ O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
2/ Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 pkt 7 niniejszego ogłoszenia oraz zadaniami realizowanymi na wskazanym stanowisku.
3/ Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku przy Placu Wolności 14.
4/ Z osobą wybraną w wyniku zakończenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy.
5/ Burmistrz może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpić.Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Julian Ozimek

, Źródło artykułu: http://bip.nisko.pl/
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  niżański 

  Powiat niżański – powiat w województwie podkarpackim, w Kotlinie Sandomierskiej, którego siedzibą jest miasto Nisko. Znajdziemy w nim gminy: Nisko, rudnik nad Sanem, Ulanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów oraz miasta Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów.

  Powiat rozciąga się po obu stronach rzeki San.

  Do ciekawych atrakcji turystycznych należą dwa znakomite szlaki – Szlak Architektury Drewnianej i Szlak wodny „Błękitny San”. Ponadto powiat posiada szlaki piesze i rowerowe, które ułatwiają zwiedzanie okolicy. Oprócz tego w regionie jest sporo pomników przyrody i kapliczek, które dodają powiatowi swoistego uroku.

  Przez powiat krzyżują się drogi krajowe: nr 19 i nr 77. Teren powiatu przecinają linie kolejowe w kierunku Lublina, Przeworska i Zamościa.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola