Belka
Poniedziałek, 21 Stycznia 2019   imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Nisko skuteczne w pozyskiwaniu dotacji na rozwój miasta

Data publikacji: 2012-06-06, Data modyfikacji: 2012-06-06
A A AWydrukDrukuj  
 
Nisko skuteczne w pozyskiwaniu dotacji na rozwój miasta

Łącznie w latach 2007 – 2012 Gmina pozyskała dla realizowanych zadań kwotę w wysokości ok. 57 mln. zł.

Należy zaznaczyć, że każde zadanie przewidziane do realizacji wymaga wkładu własnego. Budżet jest ograniczony, dlatego wybieramy w pierwszej kolejności te działania, które są priorytetowe dla gminy i miasta. Jednakże, zakres każdego z konkursów jest wnikliwie analizowany i nie zawsze gmina wpisuje się w kryteria naboru.

Za priorytetowe uznaliśmy zadania z zakresu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, dostarczenie mieszkańcom dobrej jakości wody oraz poprawienie infrastruktury drogowej.

W latach 2007 – 2012 Gmina zrealizowała bądź realizuje następujące zadania:


Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko – 17 zadań zostało dofinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ok. 26 mln zł przy wartości całego zadania ok. 45 mln zł. Projekt ten obejmuje następujące zadania:


Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Nisku, osiedle Podwolina - Grądy – I etap; o długości ok. 1,6 km; ok. 378,4 tys zł – zadanie wykonane;


Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Nisku osiedle Podwolina - Grądy – II etap; o długości ok. 11,3 km; ok. 2 263 ,5 tys zł – zadanie wykonane;


Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z pompownią wody w Nisku os. Podwolina - Grądy – III etap; o długości ok. 0,5 km; ok. 1 488,5 tys zł – zadanie wykonane;


Budowa sieci wodociągowej w Nisku na os. Barce – I etap; o długości ok. 3,6 km; ok. 1 223,7 tys zł – zadanie wykonane;


Budowa sieci wodociągowej w Nisku na os. Barce – II etap; o długości ok. 1,8 km; ok. 260,7 tys zł – zadanie wykonane;


Budowa sieci wodociągowej ul. Torowa w Nisku; o długości ok. 1,7 km, ok. 280,4 tys zł – zadanie wykonane;


Budowa (odbudowa) z przebudową odcinków kanału ściekowego w ulicy Kościuszki w Nisku; system grawitacyjno - ciśnieniowy o długości ok. 2,2 km; ok. 15 539 ,9 tys zł – zadanie wykonane;


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku, w ulicy Dworcowej; system grawitacyjny o długości 0,4 km; ok. 250,7 tys zł – zadanie wykonane;


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Warchoły – podłączenie budynków wielorodzinnych przy ul. Rzeszowskiej w Nisku; system grawitacyjno - ciśnieniowy o długości ok. 0,4 km; ok.362,8 tys zł – zadanie wykonane;


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Malce VI etap; system grawitacyjno - podciśnieniowy o długości ok. 5,3 km; ok. 3 522,3 tys zł – zadanie do realizacji w 2013r.


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej – I etap; system grawitacyjny o długości ok. 0,9 km; ok. 446,0 tys zł – zadanie wykonane;


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Piaskowej i Rzeszowskiej – II etap; system grawitacyjny o długości ok. 0,8 km; ok. 589,8 tys zł – zadanie do realizacji w 2012 - 2013r.


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na os. Barce i os. Warchoły, w rejonie ul. Długiej – III etap; system grawitacyjno - ciśnieniowy o długości ok. 5,9 km; ok. 6 521,6 tys zł – zadanie do realizacji w 2012-2013r.


Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze gm. Nisko – III etap; system grawitacyjny o długości ok. 2,0 km; ok. 830,6 tys zł – zadanie wykonane;


Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze – IV etap; system grawitacyjny o długości ok. 1,0 km; ok.595,8 tys zł – zadanie do realizacji w 2013r.


Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze – V etap; system grawitacyjno - ciśnieniowy o długości ok.9,4 km; ok.5 080,4 tys zł – zadanie do realizacji w 2013r.


Budowa wodociągu łączącego sieci wodociągowe Stalowej Woli i Niska (I etap, II etap, III etap); 3,3 km; ok.2 428,3 tys zł – zadanie do realizacji w 2012r.


Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – zdrowa woda dla Niska, Racławic, Woliny i Nowej Wsi. W ramach zadania będzie zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody oraz wybudowane nowe ujęcie z wykorzystaniem studni na terenie Barc wraz z budową rurociągu wody surowej. Wartość zadania ok. 8 mln. zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie ok. 5 mln. zł.


Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej we wsi Zarzecze - 16 km. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ok. 2,4 mln. zł. Wartość zadania 3,9 mln zł.


Budowa odcinka sieci wodociągu w Wolinie, zamykającego układ pierścieniowy sieci wodociągowej. Wartość zadania 206 tys. zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 104 tys zł.


Budowa sieci wodociągowej we wsi Wolina. Wniosek złożony 20.12.2011r. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość zadania 821 355,82 zł z tego dofinansowanie 500 827,25 zł.

W zakresie poprawy infrastruktury drogowej wykonano:


część tzw. „sięgacza” do planowanej obwodnicy Niska i Stalowej Woli – ulicę Modrzewiową wraz z ulicami osiedlowymi – Spacerową i Dębinki, chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. Wartość zadania 3 823 643 zł, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 1 929 140 zł.


„Małą obwodnicę” - ulicę Piaskową łączącą ul. Rzeszowską z ul. Długą. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1 285 540 zł. Wartość zadania 2 157 000 zł.


ulicę Przemysłową i Podoficerską. Wartość zadania 1 524 000 zł, dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 740 tys zł. Wyżej wymienione drogi służą m.in. jako dojazd do terenów przemysłowych dawnego „Nimetu”


remont dróg dojazdowych do pól, dofinansowany z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:


ulica Szoje w Zarzeczu 2007 r. - 23 441 zł,


droga do ogródków działkowych 2008r. - 25 000 zł,


ulica Kościuszki w Zarzeczu 2009r. - 32 000 zł,


droga obok cmentarza - Racławice 2010r. - 17 000 zł,


droga dojazdowa do pól - Nowa Wieś i Zarzecze 2011r. - 19700 zł,


droga Krzeszowska - Zarzecze i droga do pól w Racławicach 2012r. – 75 tys zł.

Łączna wartość dofinansowania z FOGR- u - 192 141 zł.


remont dróg ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi:


ulica Podsanie w 2011r. - 104 622 zł, z tego dotacja rządowa 77 tys zł,


ulica Dąbrowskiego, Rondo – 357 tys zł – z tego dotacja 280 tys zł realizacja w 2012r.


zadania dofinansowane przez Gminę, a realizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym:


ulica Nowa – 300 tys zł 2008r.


ulica Osiedle i Sopocka : I etap 108 212 zł 2009r.

II etap 215 719 zł 2010r.


chodnik PCK – 37 760 zł 2008r.


chodnik przy ul. Długiej - 216 932 zł 2009r.


ulica Słoneczna, Nowa , Dąbrowskiego 308 tys zł 2010r. - 2011r.,

GDDKiA:


chodnik w Racławicach o długości 793 m - 182 tys zł 2008r. - 2009r.


chodnik w Wolinie o długości 848 m - 179 356 zł 2010r.

Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich:


chodnik w Zarzeczu przy ul. Mickiewicza – 100 tys zł 2008r.


chodnik przy ul. Głowackiego – 343 tys zł wykonany w latach 2008-2010.


wykonano ok. 21 km nakładek bitumicznych na drogach gminnych:


2007r. - 9,7 km ( ul. Wilcza, Piaskowa do szkoły - Warchoły , Partyzantów, Płk. Dąbka, Rzeczna, Gutki, Tęczowa, Armii Krajowej - odcinek , Willowa, Wspólna, Leśna - odcinek, Wańkowicza, Mała, Sosnowa, parking na osiedlu Wańkowicza, ul. Polna, 3 Maja, Paderewskiego - odcinek, Torowa – odcinek, Daszyńskiego, Fornalskiej, Szklarniowa, Słowackiego, Szopena, plac na terenie żłobka miejskiego, Racławice: ul. Piaskowa, Nadjeziorze, Krótka, Kwiatowa, Akacjowa, droga do ogródków działkowych koło ronda, Zarzecze: ul. 22-lipca, parking przy cmentarzu parafialnym, część ulicy Wiśniowej.


2008r. - 2,6 km ( ul. Polna, Nowa - Boczna, Szopena, Legionów, Dobra, Potok, Piaskowa, 11-go Listopada, Zarzecze: ul. Hawryły, Nowa, plac przy Domu Kultury, Nowosielec – droga do boiska szkolnego)


2009r. - 3,1 km ( ul. Podleśna - odcinek, Wilcza, Rzemieślnicza – odcinek, Gruntowa, Rzeszowska - Boczna, Chabrowa – odcinek, droga dojazdowa do osiedla Leśnik, droga na odcinku od ulicy Tysiąclecia do garaży, Racławice: ul. Nowowiejska, remont nawierzchni przy terenie kościelnym, Nowosielec – poszerzenie drogi dojazdowej do cmentarza, Nowa Wieś – droga)


2010r. - 1,6 km ( ul. Wesoła, Raginisa, Paderewskiego - odcinek, Wąska, Gruntowa, Gen. Andersa, Czerwonych Maków, skrzyżowanie PCK – Wolności, Zarzecze: ul. Kolonia – odcinek, Kościuszki – odcinek, Racławice – ul. Polna)


2011r. - 3,5 km ( ul. Nowa Boczna, Sienkiewicza, Karasia, Piękna, Tulipanowa, Racławice- ul. Zielona, Wolina – ul. Racławicka, Zarzecze: ul. Polna i Stara)


Wykonano remonty chodników:


2007r. - 1,8 km ( ul. Rzeszowska, Wyszyńskiego, 3 Maja, Kilińskiego - Kręta, Słowackiego, Sienkiewicza, 11 Listopada, Polna, w Nisku)


2008r. - 1,8 km (ul. Szopena, Piaskowa, 11 Listopada, Asnyka, 8 Marca, Krótka, Sienkiewicza, Bema, Olszyna)


2009r. - 1,3 km ( ul. Paderewskiego, 3 Maja, Kilińskiego, 11 Listopada, Sienkiewicza, Olszyna, Kopernika, Zarzecze – odcinek chodnika przy ul. Kościuszki)


2010r. - 1,4 km ( ul. Sienkiewicza, chodnik przy Prokuraturze Rejonowej w Nisku)


2011r. - 200 m ( ul. Dolna)

Ponadto z programów Unii Europejskiej Gmina pozyskała środki na zadania poprawiające bazę kulturalno – rekreacyjną oraz wizerunek gminy i miasta. Są to następujące zadania:
Budowa zbiornika małej retencji na Osiedlu Podwolina:

I etap – 4 080 412 zł, dofinansowanie 3 468 351 zł, 2010r - 2011r

II etap o wartości 4 583 344 zł z dofinansowaniem 85% w kwocie 3 895 843 zł. 2012r.


Rewitalizacja przestrzeni publicznej obejmująca przebudowę „Małych i Dużych Plant”, odnowienie budynków Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Biblioteki Publicznej oraz pomnika Orląt Lwowskich, rewitalizację Parku Miejskiego. Wartość zadania 6 363 363 zł, dofinansowano 5 181 584 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie „Rewitalizacja miast” - 2012r.


Centrum Sportowo - rekreacyjne w Racławicach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem LEDER – a. Wartość zadania 646 406 zł, dofinansowano 421 tys zł – 2012r.


Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Nowosielcu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość zadania 217 551 zł, dofinansowano 170 tys zł – 2012r.


Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Zarzeczu, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość zadania 394 tys zł, dofinansowano 169 tys zł. - 2011r.


Utworzenie Izby Pamięci z zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury w Wolinie na potrzeby rekreacyjno - sportowe. Wartość projektu 133 142 zł, dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” za pośrednictwem LEADER-a w kwocie 99 857 zł.


Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacji poprzez urządzenie placu zabaw na Os. Warchoły. Koszt zadania – 28 568 zł, dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 18 137 zł - 2011r.


Budynek magazynowy - rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Dom Kultury w Nowosielcu. Zadania realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość projektu 493 563 zł, dofinansowano 303 420 zł – 2010r.


„Rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zarzeczu” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Koszt zadania 660 000 zł, dofinansowano 330 000 zł.


Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie i Mieście Nisko z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Projekt objął swym zasięgiem Przedszkole nr 1, Zespół Szkół w Zarzeczu oraz Szkołę Podstawową w Podwolinie. Wartość projektu 1 120 690 zł, dofinansowano 778 470 zł.


„Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Gminy i Miasta Nisko” Projekt dofinansowany w kwocie 264 tys zł.


Rekultywacja składowiska odpadów. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 600 000 zł.

W zakresie infrastruktury sportowej zrealizowaliśmy z udziałem środków zewnętrznych następujące zadania:


Budowa wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową. Wartość 450 tys zł, dofinansowano 200 tys zł.


Kompleks boisk sportowych z programu „Moje boisko – Orlik 2012”:


przy Zespole Szkół nr 3,


przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku.

Łączna wartość zadania 2 348 tys zł, dofinansowano 1332 tys zł.


Sala gimnastyczna w Nowosielcu. Wartość zadania 2,3 mln. zł – dofinansowano 500 tys zł z Funduszu Rozwoju Kultury Ministerstwa Sportu.

Ponadto Gmina Nisko przystąpiła do realizacji zadania pod nazwą „Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Nisko na lata 2011 – 2032”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 65 448 ,07 zł, z tego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 22 906 ,83 zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 32 724 ,03 zł.

, Źródło artykułu: http://www.nisko.pl/
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  niżański 

  Powiat niżański – powiat w województwie podkarpackim, w Kotlinie Sandomierskiej, którego siedzibą jest miasto Nisko. Znajdziemy w nim gminy: Nisko, rudnik nad Sanem, Ulanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów oraz miasta Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów.

  Powiat rozciąga się po obu stronach rzeki San.

  Do ciekawych atrakcji turystycznych należą dwa znakomite szlaki – Szlak Architektury Drewnianej i Szlak wodny „Błękitny San”. Ponadto powiat posiada szlaki piesze i rowerowe, które ułatwiają zwiedzanie okolicy. Oprócz tego w regionie jest sporo pomników przyrody i kapliczek, które dodają powiatowi swoistego uroku.

  Przez powiat krzyżują się drogi krajowe: nr 19 i nr 77. Teren powiatu przecinają linie kolejowe w kierunku Lublina, Przeworska i Zamościa.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola