Belka
Poniedziałek, 10 Grudnia 2018   imieniny: Julia, Judyta, Daniel
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Nabór na wolne stanowisko pracy

Data publikacji: 2012-10-03, Data modyfikacji: 2012-10-03
A A AWydrukDrukuj  
 
Nabór na wolne stanowisko pracy

28 września 2012 11:39

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Niżanskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nisku

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
ogłasza konkurs na stanowisko 
DYREKTORA 
Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku 

 

Adres jednostki: Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 9

Oferowane stanowiskoDyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół „ w Nisku

 

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) organizowanie działalności instytucji,

b) kierowanie bieżącą działalnością instytucji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

c) tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych zapewniających realizację celów statutowych instytucji,

d) kierowanie gospodarką finansową instytucji i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość w tym opracowywanie planu finansowego instytucji oraz dysponowanie środkami określonymi w planie,

e) sprawowanie funkcji pracodawcy wobec pracowników instytucji,

f) składanie Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Nisku sprawozdań z działalności instytucji,

g) współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, zespołami amatorskimi, artystami i twórcami oraz mieszkańcami Gminy i Miasta Nisko.

h) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe o kierunku: artystycznym, kulturoznawstwa, kulturalno – oświatowym, animacji kultury, ekonomicznym

 • co najmniej 4-letni staż pracy w tym dwa lata na stanowisku kierowniczym

 • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej,

 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. Nr 13, poz. 406 ); ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.); oraz zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku.

b) Wymagania dodatkowe:

 

 • umiejętności organizatorskie, w tym umiejętności i doświadczenie w organizowaniu imprez masowych,

 • doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi,

 • umiejętność kierowania zespołem,

 • kreatywność,

 • dyspozycyjność.

 

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 • pisemne opracowanie koncepcji kierowania Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku

 • kwestionariusz osobowy

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia tego dokumentu),

 • świadectwa pracy lub zaświadczenia z wymaganego okresu zatrudnienia (lub poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wymienionych dokumentów),

 • oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.),

 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku.

 

4. Informacje dodatkowe:

 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiemKonkurs na stanowisko dyrektora Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”w Nisku w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, pl. Wolności 14, 37-400 Nisko, lub przesłać na adres Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, w terminie do dnia 05 listopada 2012 roku do godziny 15:30 (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu).

 • Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane).

 • Przewiduje się zakończenie postępowania konkursowego do dnia 15 listopada 2012 r.

 • Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno - finansowymi działalności Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 9 tel. 015 8412 144

 • Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Julian Ozimek

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

, Źródło artykułu: http://bip.nisko.pl/
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  niżański 

  Powiat niżański – powiat w województwie podkarpackim, w Kotlinie Sandomierskiej, którego siedzibą jest miasto Nisko. Znajdziemy w nim gminy: Nisko, rudnik nad Sanem, Ulanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów oraz miasta Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów.

  Powiat rozciąga się po obu stronach rzeki San.

  Do ciekawych atrakcji turystycznych należą dwa znakomite szlaki – Szlak Architektury Drewnianej i Szlak wodny „Błękitny San”. Ponadto powiat posiada szlaki piesze i rowerowe, które ułatwiają zwiedzanie okolicy. Oprócz tego w regionie jest sporo pomników przyrody i kapliczek, które dodają powiatowi swoistego uroku.

  Przez powiat krzyżują się drogi krajowe: nr 19 i nr 77. Teren powiatu przecinają linie kolejowe w kierunku Lublina, Przeworska i Zamościa.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola